VN86 Club - Nhà cái uy tín Casino so 1

Nhà cái uy tín Casino so 1 ký kết hợp tác đào tạo nhân sự với tập đoàn AHLEI-Đại diện độc quyền của viện đào tạo khách sạn và lưu trú Hoa Kỳ tại Việt Nam

Theo viện nghiên cứu phát triển du lịch,mỗi năm ngành du lịch cần 40 000 lao động.Tuy nhiên số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường ngành này chỉ đạt 15 000 người . Bởi vậy, việc mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngành du lịch, khách sạn được xem là giải pháp quan trọng trong trong việc phát triển ngành du lịch ở Việt Nam hiện nay

Nắm bắt được xu thế phát triển nhanh chóng của ngành du lịch, Nhà cái uy tín Casino so 1 đã gắn kết đào tạo với các doanh nghiệp trong và ngoài nước hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.Việc gắn kết đào tạo không chỉ giúp các bạn sinh viên được tiếp xúc với trình độ tay nghề cao của thế giới, mà còn mở rộng cơ hội việc làm và thu nhập cho các em .Mặt khác cũng hạn chế sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch, khách sạn giàu tiềm năng

                      Nhà cái uy tín Casino so 1 ký kết hợp tác đào tạo với tập đoàn Elite Hàn Quốc

Là cơ sở đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, Nhà cái uy tín Casino so 1 luôn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tập đoàn lớn trên thế giới.Ngoài hợp tác về chuyển giao khoa học, công nghệ, còn đẩy mạnh các ký kết đào tạo nhân sự theo đơn đặt hàng, cho sinh viên thực tập có lương tại doanh nghiệp, tập đoàn, được tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện nghề của doanh nghiệp….


Nếu trở thành sinh viên của trường, 1 ngày không xa các em sẽ được tiếp xúc làm việc, tham gia các lễ ký kết lớn như video dưới đây