CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Tiếng Nhật Bản

Tiếng Hàn quốc

Tiếng trung quốc

Tiếng anh thương mại

Dược – Điều dưỡng

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kỹ thuật chế biến món ăn

văn thư hành chính

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hướng dẫn du lịch

Công nghệ thông tin(ƯDPM)

Phiên dịch tiếng anh thương mại

Quản trị nhà hàng

Quản trị khách sạn

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Phiên dịch tiếng anh du lịch

Công nghệ ô tô

Thương mại điện tử

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Luật(Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp)

Luật(Dịch vụ pháp lý về đất đai)

Luật(Dịch vụ pháp lý về tố tụng)

Báo chí

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Marketing thương mại

Quản trị văn phòng

Văn thư lưu trữ

Thiết kế đồ họa

Thiết kế thời trang

May thời trang

Cao Đẳng Hàn